Mã HTML

Nhiệm vụ của chúng tôi là:

•               Làm việc chăm chỉ và nỗ lực để đạt được sự hài lòng của khách hàng

•                Xây dựng đội ngũ vững mạnh, giàu kinh nghiệm trong môi trường làm việc lý tưởng, năng động

Tầm nhìn 5 năm tới của chúng tôi là:

•               Mang đến dịch vụ In ấn và khẳng định mình là Nhà in chất lượng hàng đầu cho tất cả các đối tác nước ngoài

Giá trị của chúng tôi là:

•               Mối quan tâm về Môi trường, Con người và Xã hội

•               Không ngừng phát triển về công nghệ

•                Sự tận tâm và tính cạnh tranh của chúng tôi trong những công việc hay hợp đồng dù là nhỏ nhất

•               Kinh doanh có đạo đức