Mã HTML

Tọa lạc tại trung tâm thủ đô sầm uất của Việt Nam, trụ sở chính của Hanoi Printing có khoảng hơn 100 nhân viên làm việc trong 7 phòng ban riêng biệt. Trụ sở chính là nơi làm việc của Ban Tổng Giám đốc và cũng là đầu mối Kinh doanh. Đơn đặt hàng trực tiếp và giao dịch kinh doanh được ghi lại trực tiếp tại đây.

Nhà máy là nơi sản xuất. Các Phòng Kế hoạch Sản xuất tại Trụ sở chính và tại Nhà máy sẽ phối hợp với nhau để triển khai thực hiện các đơn đặt hàng và hợp đồng, đảm bảo sản xuất đáp ứng các yêu cầu về Quy cách, Chất lượng, Số lượng và Tiến độ. Nhà máy in Hà Nội cũng có 7 phòng ban được tách ra tương đương với các chức năng chuyên môn hóa trong quá trình sản xuất.

In Hà Nội cũng sở hữu 2 chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh - miền Nam Việt Nam và tại Quảng Ninh - miền Bắc Việt Nam để trải rộng hoạt động kinh doanh của mình trên khắp cả nước. Gần đây nhất, chúng tôi đã thành lập Công ty con tại Mozambique có tên là MozaViet  với mục tiêu mở rộng thị trường châu Phi.