Mã HTML

 

HANOI PRINTING JOINT STOCK COMPANY

 

Nhà máy: Lô 6B, CN5 Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam
Website: www.hanoiprinting.vn  -  http://hanoiprinting.trustpass.alibaba.com
Tel: 0084 -24 3684 0251

Fax: 0084-24 3684 0221

Email: sale@hanoiprinting.vn