Mã HTML

 

Bước 2: Máy tính để tấm


Computer-to-plate (CTP) là một công nghệ mới hơn cho phép chụp ảnh các tấm kim loại hoặc polyester mà không cần sử dụng phim. Hanoi Printing đã áp dụng hệ thống CTP từ năm 2010 để chúng tôi có thể loại bỏ các quy trình bóc tách, tổng hợp và tạo bản in truyền thống, giúp giảm thời gian in trước, giảm chi phí lao động và cải thiện chất lượng in.

Những lý do để các nhà in cân nhắc đầu tư vào CTP ngày nay giống như trước đây kể từ khi các tấm được sử dụng trong sản xuất máy ép:

Để loại bỏ sự dư thừa trong sản xuất và các chi phí liên quan về thời gian và vật liệu, tức là loại bỏ màng khỏi quy trình sản xuất tấm.
Để loại bỏ sự thay đổi trong quá trình tạo ảnh tấm. Sự thay đổi trong hình ảnh bản in dẫn đến thời gian chuẩn bị lâu hơn, đồng thời tăng thời gian và lãng phí vật liệu, làm ảnh hưởng đến sự liên kết giữa công việc in ấn và in thử, không thể chạy một cách đáng tin cậy các màn hình mịn hơn theo yêu cầu ngày càng tăng của người mua bản in ngày nay, hiệu suất phòng in không nhất quán và hoạt động làm lại.


Liên kết liên quan:

Quy Trình Sản Xuất- Giới Thiệu

Quy trình sản xuất- Bước 1: Chế bản

Quy trình sản xuất- Bước 3: In ấn

Quy trình sản xuất- Bước 4: Đóng gáy

Quy trình sản xuất- Bước 5: Kiểm tra chất lượng