Mã HTML

 

 

Bước 3: In


Các tấm sau đó được gửi đến báo chí. Nếu chỉ in một màu, mỗi tấm chỉ cần một lần đi qua máy in. Nếu in nhiều hơn một màu, sẽ cần thêm một lượt cho mỗi màu. Ví dụ: nếu hai màu được sử dụng, giấy sẽ được đưa qua máy in hai lần.

Trong máy in thạch bản offset, giấy được đưa qua các cuộn được tiếp xúc với loại mực thích hợp. Nếu mực màu là cần thiết, cho văn bản hoặc cho ảnh, thì mỗi màu trong số bốn màu chính sẽ được bù vào bộ con lăn của chính nó.

Máy ép được nạp theo tờ (các tờ giấy đơn lẻ được nạp qua) hoặc nạp trên web (cuộn giấy lớn không được quấn và chạy qua)


Liên kết liên quan:

Quy Trình Sản Xuất- Giới Thiệu

Quy trình sản xuất- Bước 1: Chế bản

Quy trình sản xuất- Bước 2: Máy tính thành đĩa

Quy trình sản xuất- Bước 4: Đóng gáy

Quy trình sản xuất- Bước 5: Kiểm tra chất lượng